Miljø, bærekraft og samfunnsansvar

Vi i Outland har som mål å drive virksomheten vår på en måte som bidrar positivt til samfunnet og miljøet. Som selskap erkjenner vi at vår virksomhet kan spille en rolle i samfunnet og at vi, sammen med våre leverandører og forretningspartnere har et særlig samfunnsansvar. Vårt mål er å drive virksomheten bærekraftig og i henhold til høye standarder og gode rutiner. Fokuset vårt er å ha minimal negativ påvirkning på miljøet og samfunnet, og vi streber etter å bidra til positive endringer både internt i selskapet og eksternt, sammen med våre leverandører og kunder. 

Vi støtter årlig Bellona med pengegave

Miljøstiftelsen Bellona er en uavhengig, ideell stiftelse som arbeider med å løse verdens klima- og miljøproblemer. Bellonas tilnærming er teknologioptimistisk og basert på systemtenkning, med mål om å utvikle og fremme løsninger for politikere, offentlig forvaltning og næringsliv. Stiftelsen ble grunnlagt i 1986 og har i dag ca. 60 medarbeidere – deriblant ingeniører, statsvitere, økonomer, biologer, jurister og journalister – fordelt på våre kontorer i Oslo, Brussel og Berlin. Fram til mars 2022 hadde vi kontorer i Murmansk og St. Petersburg.

Åpenhet og likestilling

Som arbeidsgiver og som butikkjede er vi stolte over våre egne verdier, som åpenhet og likestilling. Alle er velkomne i butikkene våre, og vi har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling og det ikke gjøres forskjeller på ansatte, eller ved ansettelse på grunn av kjønn, alder, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion eller livssyn.

Gjennom årene har vi innarbeidet en personalpolitikk som anses for å være kjønnsnøytral på alle områder. I de siste årene har vi hatt en overvekt av kvinner på ledende stillinger, og vår siste lønnskartlegging viste ingen særlige forskjeller på lønnsnivå mellom kvinner og menn innen de samme stillingsgruppene.

Som butikkjede hjelper vi å bygge lokale hobbymiljøer, og vi er kjent blant våre kunder som et selskap som er åpent for alle. Kundene våre vet at hver Outland butikk er en trygg plass, der de vil møte både engasjerte og hjelpsomme ansatte, men også andre entusiaster for produktene vi selger.


Vi er stolte av å høre at butikken vår er favorittbutikken til en god del av våre kunder og ansatte, og at vi ikke bare selger varer, men også gir folk et sted å møtes og skaper gode relasjoner.

Miljø og bærekraft

Det er stort fokus på klima og miljø i bransjen vi opererer i. Som selskap har vi innrettet oss etter de gjeldende miljøkrav og jobber kontinuerlig for å redusere vårt miljøavtrykk på samfunnet. Vi streber for å drive virksomheten vår på en bærekraftig måte og velger miljøvennlige løsninger der vi kan.


I butikkene våre har vi kildesortering, vi samarbeider med Grønt Punkt Norge og Renas på områder som håndtering av avfall, gjenvinning av emballasje og import av EE-produkter. Vi investerer i elbiler framfor bensin- eller dieselbiler, vi oppfordrer ansatte og samarbeidspartnere til å ha videosamtaler i stedet for fysiske møter for å redusere antall reiser, og vi leter alltid etter bærekraftige og miljøvennlige løsninger.


Der det er konkurransemessig forsvarlig velger vi alltid fraktløsninger som setter lavest mulig klimafotavtrykk.

Medlemskap i Handelens Miljøfond

For hver eneste plastpose vi selger, betaler vi nå 2 kroner til Handelens Miljøfond. Pengene går til miljøtiltak som reduserer plastforsøpling, øker gjenvinning, og reduserer forbruket av plast. For å redusere forbruket av plastposer, oppfordrer vi kundene til å bruke handlenett, og avfallsposer på rull.

 

Dette er ett av flere grep for å redusere plastposeforbruket i Norge.

Gjennom Handelens Miljøfond har vi bidratt til at:
• 8 300 tonn avfall er ryddet fra naturen.
• 23 000 kilometer kyst er ryddet.
• 660 plast-og miljøprosjekter har fått støtte.

 

Les mer om Outlands medlemskap i Handelens Miljøfond her.

Arbeidsforhold og menneskerettigheter

Som arbeidsgiver er vi opptatt av å tilby så gode arbeidsforhold til våre ansatte som mulig. Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde godt arbeidsmiljø, som respekterer mennesker og miljøet, og vi prøver alltid å løse eventuelle problemer og konflikter på best mulig og forsvarlig måte. Vi har interne rutiner som gir mulighet for trygg og anonym varsling ved konflikter og problemer, slik at terskelen for å si ifra om potensielt kritikkverdige forhold skal være så lav som mulig.


Vårt mål er å være en god og konkurransedyktig arbeidsgiver og å skape en trygg og bra arbeidsplass til ansatte våre. Vi har derfor innført rutiner som sikrer rettferdig fordeling av oppgaver og vakter, samt trygge arbeidsforhold i alle ledd. Det er viktig for oss å tilstrebe rettferdige og bærekraftige lønnsforhold, uavhengig av stillingstittel eller arbeidsmengde.


Som arbeidsgiver ivaretar vi menneske- og arbeidstakerrettigheter, vi behandler våre ansatte på en respektfull måte og vi forventer det samme fra våre leverandører og samarbeidspartnere. I tråd med åpenhetsloven forholder vi oss til OECDs (The Organisation for Economic Co-operation and Development) veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.


Vi gjennomfører vurderinger av vår egen virksomhet og virksomheten til leverandørene våre for å være sikre på at både Outland og våre samarbeidspartnere følger de gjeldende retningslinjene for anstendige arbeidsforhold og menneskerettigheter.


Som kunde unngår vi å handle fra leverandører i høyrisikoland og i stedet velger vi ansvarsfulle leverandører som følger europeiske og internasjonale retningslinjer for etisk handel og næringsliv.


Dersom vi skulle avdekke at en leverandør ikke følger de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene, vil dette bli håndtert i tråd med gjeldene krav. Viser det seg at våre tiltak ikke bidrar til å rette avviket og at leverandøren ikke vil forbedre sin negative påvirkning på samfunnet, blir vi nødt til å avslutte samarbeidet med den leverandøren.


Vi tilpasser våre rutiner og kommunikasjon med leverandører løpende og vi mener at dette sikrer god oppfølging av vår leverandørkjede. Som ansvarlig aktør i bl.a. bokbransjen, prøver vi å påvirke samfunnet på en positiv måte gjennom støtte til organisasjonen Book Aid International, som bygger biblioteker i land med begrenset tilgang til bøker og utdanning. 

Outland jobber for en grønnere verden!

Outland jobber for en grønnere verden!Outland jobber for en grønnere verden!