Medlemsvilkår for Outlands Kundeklubb

Medlemsvilkårene ble sist endret 01. juni 2022

1. Om kundeklubben

Outland Kundeklubb eies og drives av Outland AS, org. nr. 980 583 147, Håndverksveien 13B, 1405 Langhus og omtales videre i disse vilkårene som «Outland» og «Vi».


Outland Kundeklubb er et fordels- og lojalitetsprogram for deg som er kunde av Outland, og som har registrert deg som medlem. Ved å registrere deg som medlem godtar du disse vilkårene. Denne avtalen om medlemskap i kundeklubben gjør at Outland kan sende deg informasjon om tilbud og andre relevante fordeler.


I tillegg kan du samtykke til at vi på ulike måte tilpasser medlemskapet ditt og kommunikasjonen med deg. Dine samtykker kan du oppdatere ved å logge inn på www.outland.no og gå til “Min side”. Samtykker avgir du til ulik behandling ved innmelding.

2. Om ditt medlemskap

Medlemskapet er gratis og åpent for alle privatpersoner over 13 år. Ved innmelding må du registrere deg med mobilnummer, gyldig e-postadresse, navn og adresse. Du er ansvarlig for at opplysninger du oppgir om deg selv er korrekte og oppdaterte.


Å godta kommunikasjon på e-post er en forutsetning for å være medlem og benytte seg av medlemsfordeler og tilbud forbeholdt medlemmer ettersom kommunikasjon med medlemmer er selve formålet med kundeklubben. Dersom du velger å fjerne samtykket for kommunikasjon via e-post, regnes dette samtidig som en utmelding av kundeklubben.

2.1 Særlig om deg over 18 år

Om du er over 18 år, vil du som et medlem av kundeklubben motta tilbud forbeholdt medlemmer. Fordelene medlemskapet gir er personlige og kan ikke overdras til eller arves av andre.

2.2 Særlig om deg under 18 år

Som et medlem under 18 år vil din persondata ikke benyttes til å tilpasse kommunikasjon, annonsering eller lignende. 


Vi vil lagre dine kjøp og kvitteringer digitalt, som vil være tilgjengelig via “Min side”, og du vil kunne benytte deg av fordeler som klippekort eller andre rabatter. Din data vil kun benyttes til analyser dersom vi kan gjøre dette anonymt.


Er du så ung at du ikke kan inngå avtalen uten godkjenning av foresatte må du innhente dette, ellers fjernes profilen din. 


Når du som medlem fyller 18 år må du på nytt akseptere medlemsvilkårene for kundeklubben eller melde deg ut av kundeklubben. Dette inkluderer også akseptering av oppdaterte samtykker for fortsatt medlemskap i kundeklubben.

3. Personvern

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi garanterer at dine opplysninger kun vil bli lagret og brukt i forbindelse med ditt medlemskap i kundeklubben. Ved å logge inn på www.outland.no sin “Min side” kan du alltid endre dine samtykker og oppdatere din persondata.

Om du ønsker å melde deg ut av kundeklubben og slette din kundekonto hos Outland, kan du enkelt gjøre dette ved å logge inn på “Min Side” og gå til “Samtykker” i Min Side-menyen.


For at du skal kunne bli medlem i kundeklubben registrerer og behandler vi personopplysninger om deg og øvrig informasjon i relasjon til medlemskapet. Vi er ansvarlig for lagring og annen behandling av dine personopplysninger i tråd med Personopplysningsloven. Opplysningene behandles i den hensikt å administrere og drifte kundeklubben.


Vi har berettiget interesse som behandlingsgrunnlag for mer kundetilpasset kommunikasjon. Det vil si den kommunikasjon vi har med deg som medlem som er tilpasset deg basert på de opplysninger du har gitt oss enten via “Min side” eller med de kjøp og handlinger du har gjort på nett eller i en butikk. Slik tilpasset kommunikasjon med deg gir deg mer relevante tilbud og oversikt over din kjøpshistorikk.


Du kan også gi ditt samtykke til at vi sender deg relevant kommunikasjon i andre medier og målrettet digital annonsering. Dette innebærer at vi gir deg relevante annonser og informasjon i andre medier du bruker. Vi kan også kommunisere med deg på SMS hvis du samtykker til dette.


Du finner mer informasjon i vår personvernerklæring. Klikk her for å lese våre personvernerklæring.


Du kan når som helst trekke tilbake dine samtykker, enten ved å endre dine innstillinger via “Min side” eller ved å kontakte Outlands kundeservice.


Vi vil ikke selge dine personopplysninger til tredjepart.

4. Avtalens varighet

Vilkårene gjelder fra den dagen du har registrert deg som medlem eller på annen måte har akseptert disse vilkårene, og disse vilkårene erstatter alle eventuelle tidligere vilkår for ditt medlemskap.


Hvis du ikke er aktiv som medlem av kundeklubben vil vi slette kontoen din. Vi vil sende deg en e-post i forkant om at vi vil slette kontoen din og høre om du fortsatt vil være medlem. Hvis vi ikke hører fra deg, vil vi slette kontoen din.


Vi har rett til å endre vilkårene i avtalen. Dersom vi foretar større endringer (endringer som har betydning for deg), vil vi informere deg om disse slik at du får mulighet til å godkjenne de nye vilkårene. Slike endringer er for eksempel at vi ønsker å behandle dine personopplysninger til et nytt formål. Dersom du ikke ønsker å godta de nye vilkårene, kan du si opp avtalen på samme måte som nevnt ovenfor. Små endringer i vilkårene, for eksempel at vi endrer vår kontaktinformasjon, kan vi foreta uten å informere deg.


Vi forbeholder oss retten til, med 30 dagers varsel, å avvikle eller erstatte kundeklubben. Dersom kundeklubben må avvikles grunnet lovgivning, domsavgjørelse eller forbud gitt av myndigheter, kan kundeklubben uten forvarsel opphøre med umiddelbar virkning. Vi kan si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom du har oppgitt feilaktige opplysninger eller bryter dine forpliktelser i henhold til denne avtalen.

5. Tjenester tilbudt av tredjeparter

Via våre tjenester kan det være mulig for deg å knytte deg opp mot tjenester tilbudt av andre enn oss (en tredjepart). Dette gjelder f.eks. om du kjøper et produkt som skal fraktes til deg eller gjennomfører en betaling. Vi gjør oppmerksom på at det kan gjelde andre vilkår fra tredjepart. Disse må du godta for å bruke produkter eller tjenester som ikke vi tilbyr direkte.


Outland er ikke ansvarlig for tjenester levert av tredjepart. Hva du gjør med tredjeparts tjenester, er et forhold mellom deg og slik tredjepart.

6. Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som gjør det umulig for oss å oppfylle våre forpliktelser i tråd med disse vilkårene eller en situasjon som etter vanlige kjøpsrettslige regler regnes som “Force Majeure”, opphører våre forpliktelser så lenge den ekstraordinære situasjonen vedvarer.

 

Eksempler på dette er lovendringer, arbeidskonflikt, streik, lockout eller andre omstendigheter som partene ikke rår over, slik som krig, opprør, brann, flom, eksplosjon, inngrep fra offentlige myndigheter eller at nettverk er nede grunnet feil som ikke skyldes partene.

7. Tvister og lovvalg

Denne avtalen reguleres og tolkes i samsvar med Norsk Rett. Tvister er underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Rett verneting er Oslo Tingrett, med mindre annet følger av ufravikelig lovgivning.

8. Kontakt

Hvis du har spørsmål om medlemsvilkårene eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss. Vår kontaktinformasjon er:


Outland AS

Håndverksveien 13 B

1405 Langhus


21 68 85 26

nettbutikk@outland.no