Cli-fi: Sjangeren du har lest uten å vite detCli-fi: Sjangeren du har lest uten å vite det

Cli-fi: Sjangeren du har lest uten å vite det

Cli-fi er en forkortelse for climate fiction (klimafiksjon) og må for all del ikke forveksles med klimafornektelse. Her snakker vi om en litterær sjanger som fikk sitt navn for bare få år siden, men som har vokst frem over mange tiår parallelt med vår økende bevissthet omkring menneskeskapte klimaendringer.

Bøker og fiksjon som tar for seg ulike problemstillinger knyttet til klima og økologi er ikke et nytt fenomen. Den britiske forfatteren J.G. Ballard skrev flere postapokalyptiske fortellinger på 1960-tallet der klimaendringer sto sentralt. Etter hvert som begrepet “global oppvarming” ble mer kjent, dukket det også opp historier der menneskeheten selv var ansvarlig for katastrofale klimaendringer.

Tallenes tale

Vitenskapen som ligger til grunn for vår kunnskap om klimaendringene blir ofte presentert i grafer, tabeller og statistikker. Ikke sjelden innebærer de dystre fakta om klodens tilstand og kraftige advarsler om fremtiden, men alvoret i budskapet når ikke alltid så godt frem som forskerne kanskje hadde ønsket.

 

Forfattere kan gi oss en annen, kanskje dypere og mer intuitiv, forståelse for temaet ved å “oversette” tallene og symbolene til fortellinger om mennesker i en kaotisk verden. Norske Maja Lunde har gjort stor suksess både her hjemme og internasjonalt med sine romaner, bl.a. Bienes historie og Blå. Amerikanske Kim Stanley Robinson har skrevet en rekke cli-fi-bøker, inkludert New York 2140 og fjorårets The Ministry for the Future.

Ikke bare science fiction

Cli-fi er åpenbart et spill på forkortelsen sci-fi, men det betyr ikke at all cli-fi er science fiction eller fantasy. Klima er et tema som nødvendigvis blir stadig mer relevant for folk over hele verden, og dette reflekteres i mange kunstarter. Uansett hva slags preferanser du har er det nesten garantert at du har lest en bok med et element av cli-fi, kanskje uten å være klar over det.

 

Det er ikke nødvendig å forestille seg en fjern fremtid for å finne relevante problemstillinger som har med økologi, vær og klima å gjøre, men sci-fi og fantasy tilbyr et ekstra stort spillerom for utforskningen av temaene. Da er det ikke overraskende at vi lett kan spore opp masse cli-fi i Outlands sortiment, og ikke bare for voksne.

 

Ungdomsboken Dry av Neal Shusterman er et varsel om hva konsekvensene kan bli dersom vann blir mangelvare etter årevis med ekstrem tørke. Gravbøygen våkner av Sigbjørn Mostue er et eventyr der alvene trues av utryddelse fordi urskogen de lever i hugges ned. Greta og kjempene er en fabel om miljøvern inspirert av Greta Thunbergs utrettelige klimaengasjement.

 

Her er flere cli-fi-tips som vil gi deg en fin leseopplevelse og kanskje gjøre vår kompliserte samtid (og fremtid) litt mer begripelig i samme slengen.

Anbefalte bøker i denne sjangeren