Outlands store terningguide

For de aller fleste er terninger veldig enkle: De har seks sider, med èn til seks prikker på, og brukes for eksempel i ulike typer brettspill. I rollespill, som Dungeons & Dragons eller Call of Cthulhu, finner du gjerne terninger i andre former og størrelser. Det kan være vanskelig, men viktig, å finne riktige typer terninger. Derfor har vi laget en liten guide til terninger.

Det finnes i all hovedsak syv forskjellige typer terninger til rollespill. Hver av disse har et ulikt antall sider, og et navn som henviser til hvor mange sider terningen har. En d6 eller “dice 6” er den klassiske sekssidede terningen vi bruker til for eksempel Yatzy. Tallet forklarer hvor mange fysiske flater terningen har (med ett unntak som vi kommer til).


Under følger en kort forklaring av utseende og bruksområde til hver av de syv mest brukte terningene, i tillegg til noen spill hvor de brukes mye. De er listet opp i stigende rekkefølge, fra færrest til flest antall sider.

4-sidet terning / d4

Disse små, pyramideformede terningene brukes som oftest i spill som Pathfinder og Dungeons & Dragons, spill der man gjerne bruker alle syv terningtypene. Du ruller dem gjerne når du skal se hvor mye skade du kan gjøre med et lite våpen, som en dolk eller lignende. 


De er en av de minst brukte terningstypene, og har ingen rollespill som er fullstendig dedikert til bruken av denne. De har likevel flere bruksområder, som for eksempel mulige markører eller brikker i brettspill og rollespill, eller i kortspill som Magic: The Gathering


Noe som er verdt å merke seg med en d4-terning, er at det ikke er tallet på flatsiden som peker opp som teller, slik det er med alle andre terninger. På grunn av pyramideformen er det ikke kun ett tall som peker opp: i stedet er det tallene på toppen av pyramiden du skal se på.

6-sidet terning / d6

For de aller fleste er nok dette det en ser for seg når en hører ordet terning. Disse klassiske, kubeformede terningene brukes i alt fra Yatzy til Monopol, og selvfølgelig også til rollespill! 


I Dungeons & Dragons brukes de til mye forskjellig, som for eksempel hvor mye skade man gjør med et angrep, eller som en metode for å generere erfaringspoeng når man bygger karakteren sin.


Til motsetning fra med en d4, finnes det massevis av d6-baserte rollespill:


Blades in the Dark er et dystopisk, mørkt rollespill der en spiller som tyver og snikmordere i en mørk by hvor sola bokstavelig talt aldri skinner. 


Mutant: Year Zero og Shadowrun er begge to litt Cyberpunk-inspirerte rollespill. Mutant utspiller seg blant annet i et postapokalyptisk Sverige, og har et videospill som er satt i samme univers, også med samme navn. Her spiller man som mutanter som prøver å overleve i en ødelagt verden. Shadowrun er satt i en fremtidsverden der magi plutselig “gjenoppstår”. Mennesker begynner å bli født som alver og dverger, mens andre begynner å mutere til tusser, troll og orker. 


Et annet d6-basert rollespill som er verdt å nevne, er Fiasco. Dette er et fullstendig muntlig basert rollespill der improviasasjon er viktig. Spillerne ruller opp karakterer og har sin tur ved å improvisere dialoger i ulike situasjoner, som forøvrig alltid ender i fiasko. Her er det ofte ikke meningen å vinne, men bare å tape minst mulig. 

8-sidet terning / d8

I likhet med d4 er dette en terning som det gjør grusomt vondt å tråkke på, og som brukes lite utenom å rulle skade for helt middels sterke angrep i spill som Dungeons & Dragons.  


De aller fleste angrepene spillerne gjør i Dungeons & Dragons er middels sterke, noe som gjør at denne terningen brukes flittig hos enkelte karakterer. 

10-sidet terning / d10

Disse snurrebasslignende terningene er de mest vanlige utenom d6 og d20, spesielt når det kommer til å være grunnlaget for egne spill. 


I Dungeons & Dragons brukes disse på noen av de mer hardtslående våpnene og angrepene, i tillegg til at de har en drøss med mindre arbeidsoppgaver. De brukes også i tandem med d100, for å bestemme tilfeldige utfall på større tabeller eller skjemaer.


Som nevnt over finnes det flere spill som bruker d10 som sin hovedterning. I motsetning til d20- og d6-baserte rollespill (der man som oftest ruller en enkelt terning og prøver å få høyere enn et gitt resultat), ruller du terningene i d10-baserte rollespill på en litt annerledes måte.

Basert på ferdigheter, bonuser eller spesielle evner, bestemmes det et antall terninger en skal rulle. Deretter prøver du å få et gitt utfall på terningene, for eksempel flere enn x antall partall. I spill som bruker spesiallagde terninger med egne symboler, prøver du for eksempel å få en gitt kombinasjon med symboler på terningene.


Flere av de mest kjente rollespillene som finnes (utenom Dungeons & Dragons), er såkalte d10-baserte spill, som for eksempel Vampire: The Masquerade, FATE og Kult. Felles for flere av disse er at de er mer narrative i spillestilen enn mer kamp- og hendelsesbaserte spill som Dungeons & Dragons. Her teller du tallene eller symbolene du får på terningene for å oppnå ulike grader av suksesser. Dette er annerledes fra d6- og d20-baserte rollespill, der du utelukkende skal forholde deg til om du ruller høye nok tall på terningene.


d20 og d12 har tallet ti på seg. Dette finner du derimot ikke på en d10. I stedet går disse fra null til ni, hvor null tilsvarer ti. Dette er hovedsakelig et estetisk valg.

12-sidet terning / d12

Her er nok en terning som svært lite brukt utenfor Dungeons & Dragons og andre spill som bruker flere ulike terninger sammen.

I Dungeons & Dragons brukes disse for det meste kun for de potensielt sterkeste angrepene i spillet. Generelt er nok dette den minst brukte terningen av de syv. 


Det finnes enkelte andre spill som bruker kombinasjoner av d6 og d12, som for eksempel The One Ring RPG, eller noen andre spill som bruker spesielle d12-terninger, som Fallout RPG.

20-sidet terning / d20

Nå kommer vi til den mest kjente rollespillterningen av dem alle: d20! Grunnen til dette er nok fordi det er den mest brukte terningen i det aller største rollespillet i verden, nemlig Dungeons & Dragons.


I motsetning til de fleste andre terningstypene i denne guiden, brukes ikke d20 til å bestemme hvor mye skade man gjør med et angrep og lignende. I stedet er det en d20-terning som bestemmer om angrepet i det hele tatt treffer, om karakteren din er overbevisende nok til å lure en annen, eller spenstig nok til å hoppe over et hull i bakken. Hver gang karakteren din i spillet prøver å utføre en handling, ruller du en d20, og legger til/trekker fra ulike bonuser. Dersom tallet du ender opp med er større enn et mål satt av spillederen, klarer karakteren din det du prøver å få den til å gjøre.

Som regel er også et terningkast der man får “20” på terningen en automatisk suksess, uansett hvor vanskelig noe er, mens “1” på terningen alltid vil føre til et misslykket forsøk, selv om det en prøver på er å løfte en papirbit fra bakken. 


Det finnes et hav av såkalte “5e”-baserte rollespill. Dette betyr at de tar utgangspunkt i reglene i Dungeons & Dragons, som nå finnes i sin femte utgave (derav navnet 5e). Dette inkluderer spill som Mörk Borg, Conan RPG, Pathfinder, Warhammer Fantasy RPG eller det My Little Pony-inspirerte Tails of Equestria


Det er viktig å huske på at disse spillene ikke kun bruker d20, men et spekter av alle de syv ulike terningstypene. d20-baserte spill har dette navnet fordi det er den 20-sidede terningen som brukes mest.

100-sidet terning / d100

Til slutt kommer vi til den siste terningstypen, og den rulles sjeldent alene. Den er til forveksling veldig lik en d10, og i essens er det akkurat det den er. Den eneste forskjellen er at du på en d10 finner tallene 0, 1, 2, 3 osv., mens du på en d100 finner de samme tallene, bare med en ekstra null, altså 00, 10, 20, 30 osv. 


I de fleste rollespill som tar den i bruk kalles den også for “percentage dice” eller prosentterning, og brukes for det meste til å rulle på store tabeller, eller for å finne ut av hvor stor prosentsjanse det er for at du får til noe. I Dungeons & Dragons brukes disse som oftest av spillederen for å bestemme et spesifikt punkt på en tabell eller skjema.


Som nevnt er det få ganger man ruller en d100 alene, da de er laget for å rulles sammen med en D10. Dette er fordi det er vanskelig (men ikke umulig) å lage en stabil og bokstavelig talt hundresidet terning. Det at du ruller to terninger for å få et tall, gjør at du må tenke litt annerledes for å finne ut av hva du har rullet.


Her kommer en kort forklaring steg for steg:

  1. Rull begge terningene (en d10 og en d100).
  2. d100 representerer “tierplassen”, altså for eksempel sifferet “4” i “48”.
  3. d10 representerer “enerplassen”, altså for eksempel sifferet “8” i “48”.
  4. Det betyr at dersom du for eksempel ruller en “40” og en “3” blir tallet 43.
  5. Dersom du ruller “00” på d100 gjelder de samme reglene. Så en “00” og en “9” blir “9” –
    unntaket er dersom man ruller “00” og “0”, hvor tallet da er “100”.

Det kanskje nest mest kjente rollespillet etter Dungeons & Dragons, nemlig Call of Cthulhu. Dette spillet, som er basert på H.P. Lovecrafts fiktive skrekkunivers, bruker et system basert på d100. Målet er her å rulle lavere enn et gitt tall. Dette er et såkalt “prosentbasert” spill, hvor du først finner ut av hvor stor prosentsjanse det er for suksess. Dersom det for eksempel er 75 prosent sjanse for å klare noe, er målet å rulle 75 eller lavere på terningen.