Sunken Ruins (Enkeltkort)

  • Format: Løskort
{T}: Add {C}. {U/B}, {T}: Add {U}{U}, {U}{B}, or {B}{B}.
{T}: Add {C}. {U/B}, {T}: Add {U}{U}, {U}{B}, or {B}{B}.

Viktig! Alle enkeltkort (singles) hos Outland selges som både nye og brukte, og vil alltid ha en gradering tilsvarende EX (Excellent) eller bedre. Klikk her for å lese mer om EX-graderingen.

SKU
480000106191
Detaljer
SKU 480000106191
Format Løskort
Korttype Land