Magus of the Order (Enkeltkort)

  • Format: Løskort
{G}, {T}, Sacrifice Magus of the Order and another green creature: Search your library for a green creature card, put it onto the battlefield, then shuffle.
{G}, {T}, Sacrifice Magus of the Order and another green creature: Search your library for a green creature card, put it onto the battlefield, then shuffle.

Viktig! Alle enkeltkort (singles) hos Outland selges som både nye og brukte, og vil alltid ha en gradering tilsvarende EX (Excellent) eller bedre. Klikk her for å lese mer om EX-graderingen.

SKU
480000218757
Detaljer
SKU 480000218757
Format Løskort
Korttype Creature
Kort Subtype Human, Wizard