Kunderegistrering for bedrifter

Hvordan blir man en kunde hos Outland B2B?


  1. Om man har bestilt som bedrift tidligere gjennom en våre retailbutikker eller via bestilling/salg eposten. Så kan man sende en mail til salg(a)outland.no så vil vi kunne lage en ny bruker til deg på B2B siden.
  2. Kunderegisteringsskjemaet vi bruker er tilbyr også muligheten for å skrive seg opp på et nyhetsbrev. Du kan huke av for den dere vil.
  3. Orgnummer/VAT nummer skriver man inn i det angitte feltet. "MVA" "NO" etc skriver man inn i Note-feltet.
  4. Noen har forskjellige faktureringsadresser og mottaksadresser. Da er det viktig at dere fyller ut den riktige og ser over.

 

How-to manual for registering as a B2B customer


  1. If you have earlier ordered as a business through one of our retail stores or via "salg" or "bestilling" email. Then you can send an email to salg(a)outland.no, then we shall make you a new user. 
  2. The forms that we are using also offers the opportunity to sign on a newsletter. Check off the box that fits.
  3. Orgnumber/VAT number is written in the right box. "MVA" "SEK" etc is something that is filled out in Note field at the end. 
  4. Some businesses have different invoice and shipping addresses. It is important that you fill out the right one and always look one more time over.