Brettspill-ordbok

Det er mange ord og begreper som brukes innenfor brettspill som kanskje kan være forvirrende om man ikke er så kjent i miljøet. Vi har lagd en liten ordbok for alle som føler at de ikke henger helt med. Om du er usikker, eller trenger anbefalinger innenfor et spesifikt tema, kan du alltid ta kontakt med din lokale Outland-butikk, eller med nettbutikken vår.

123ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 

123


4x

De fire X-ene står for eXplore, eXpand, eXploit, og eXterminate (utforske, utvide, utnytte og utrydde).

A


Area control / area majority

Spillerne konkurrerer om å kontrollere ulike avgrensede områder på brettet, og målet er ofte å kontrollere flest mulig. I de flest av denne typen spill kan flere spillere likevel befinne seg på samme område, men det er kun en som kan ha kontrollen!

Asymmetrisk

I asymmetriske spill har en eller flere av spillerne forskjellige mål og roller fra hverandre, og noen ganger ulike kriterier for hvordan de vinner spillet.

B


C


Campaign

En campaign, eller kampanje, er gjerne et tokt eller lengre oppdrag. I spillsammenheng beskriver det spill der din spiller, eller karakter, og spillet i seg selv utvikler seg underveis, og som gir handlingene dine konsekvenser for hva som skjer senere i spillet. Det kan også være narrativt drevet. Se også Legacy-spill.

Co-op

En type spill der man samarbeider om å vinne spillet enten mot spillet eller mot en annen spiller.

D


Deck building

Disse er kortbaserte spill hvor du gjerne starter spillet med en enkel kortstokk. I løpet av spillet legger du nye kort til stokken, med mål om å bygge en velfungerende kortstokk med en unik strategi som hjelper deg å vinne.

Dexterity

Dexterity-spill er taktile spill basert på fysikk, som gjerne krever at du er smidig og fingernem til å, for eksempel, stable eller skyve på spillelementer uten at de faller.

Draft

Hver spiller, noen ganger bare en spiller, får et gitt antall kort (kan også være andre spillkomponenter), velger en og sender resten videre til neste spiller.

E


Engine building

En type strategispill der man starter i det små, og så bruker ressurser til å bygge på strategien sin, gjerne med hovedmål om å skape et mer eller mindre selvdrevet maskineri som gir deg flere goder når du bruker ressurser.

Escape Room

Spill der man må løse gåter og oppgaver for å komme seg ut av et rom eller en situasjon, ofte på tid. Les mer om Escape room-spill her.

F


G


H


Hidden movement

En eller flere av spillerne beveger seg rundt på brettet uten at de andre vet hvor, og det er ofte deres oppgave å forsøke å finne den skjulte spilleren.

Hidden roles

På starten av spillet blir en eller flere av spillerne utdelt en rolle som er skjult for alle de andre. Poenget kan være å motarbeide resten av spillerne uten at de oppdager hvem forræderen er, eller det kan være lagspill som setter ulike roller mot hverandre uten at spillerne vet hvem de kan stole på. Se også Social deduction-spill.

I


J


K


L


LCG (Living Card Game) / ECG (Expandable Card Game)

Dette er en type samlekortspill som utvikler seg kontinuerlig med slipp av utvidelser med nye kort. I motsetning til TCG (trading card games) kjøper man ikke pakker med ukjent eller tilfeldig innhold. Man starter gjerne med et grunnsett, og så kan man legge til de utvidelsene man selv ønsker, og man er derfor ikke avhengig av å jakte etter sjeldne kort. Utvidelsene kommer som regel med jevne mellomrom, ofte 6-12 ganger i året.

Legacy

Et Legacy-spill er en form for campaign-spill som utvikler seg og endrer seg mellom hver gang man spiller. Det kan være snakk om å forandre, legge til, eller ødelegge spillkomponenter, som gir en unik spillopplevelse med konsekvenser. Se også Campaign-spill.

M


N


O


P


Polyominoes

Polyominoes er en type spillbrikke, gjerne en TILE, og kalles ofte en «tetrisbrikke».

Push your luck

Delvis flaksbaserte spill, som setter deg til å vurdere hvor mye du er villig til å risikere for gevinst. Du må gjerne velge mellom å beholde resultatet du har fått, enten ved terninger eller andre mekanismer, eller ta sjansen på å oppnå enda mer.

Q


R


Real time

Spill som foregår i såkalt sanntid, uten at hver spiller har sin egen runde, men hvor handlinger kan gjøres samtidig.

Resource management

I denne typen strategispill må man samle, spare og planlegge hva man skal bruke forskjellige ressurser på for å få mest mulig ut av det man har.

Roll & write

Spill som involverer et tvungent sjanseelement, som å rulle terninger eller trekke tilfeldige kort, hvor man må notere ned og gjøre det beste ut av resultatet man får.

S


Set collection

Spill som typisk gir deg poeng for å samle flere komponenter av samme type, gjerne for å fullføre et sett eller samle et bestemt antall.

Social deduction

En, flere, eller alle av spillerne blir utdelt skjulte roller, og målet med spillet er å, gjerne gjennom dialog, finne ut hvem som er hvem. Det er ofte behov for løgner, bløffing, og saklig/usaklig diskusjon. Se også Hidden roles-spill.

T


Take That

Handlinger som direkte ødelegger for en annen spiller, for eksempel stjeling av kort eller ressurser.

Tile placement

Spillerne legger ut TILES som gjerne gir poeng eller andre goder.

U


V


W


Worker placement

Alle spillerne har et gitt antall arbeiderbrikker, som man kan plassere på forskjellige oppgaver på spillebrettet. Se også Resource management-spill.

X


Y


Z


Æ


Ø


Å